Main menu

Monthly Archives: February 2012

Priprema za SAT u Novom Sadu!

ŠTA JE SAT? SAT je ispit koji polažu američki srednjoškolci pre upisa na fakultet, odnosno to je ekvivalent prijemnog ispita. KOJI SU DELOVI SAT ISPITA? SAT ima tri dela i testira poznavanje matematike, engleskog jezika i sposobnost izražavanja u pisanom obliku, odnosno pisanje eseja na zadatu temu. Svaki deo nosi maksimalno 800 bodova,što je 2400…

TOEFL speaking – primeri dobrih odgovora

Ukoliko želite da više saznate o usmenom delu TOEFL, pogledajte ovaj video: Mnogima je problem kratko vreme za pripremu odgovora. Ovaj video daje korisne ideje kako da dobro odgovorite na prvo i drugo pitanje na ispitu,a da ne prekoračite vreme za pripremu odgovora.…

Februarski vikend maraton

V I K E N D    M A R A T O N! Početak kursa: petak 24.2.2012. Broj časova:      40 časova, 4 vikenda (petak, subota,nedelja). Nivo:                    B1 Ako govorite engleski, imate solidan fond reči koji želite da uvećate i poznajete gramatiku, ali treba da je ispolirate, ovo je kurs za vas! Puno…

AMERIČKI ISPITI KOJI SE TRAŽE ZA NASTAVAK ŠKOLOVANJA

Sve je veći broj budućih studenata ili onih koji upisuju master studije kojima je potrebna jedna od američkih diploma. Najčešće je to TOEFL,ali se često uz taj ispit traži i SAT,GRE,GMAT ili TOEIC. Ono što je zajedničko svim ovim ispitima je da testiraju poznavanje matematike i engleskog jezika, a rezultat koji treba da postignete definiše…