Main menu

Monthly Archives: May 2012

Priprema za GMAT u Novom Sadu!

GMAT je jos jedan od američkih ispita koji se traži za nastavak osnovnih studija. Kao i ostali ispiti sličnog tipa,testira se pisanje,čitanje, poznavanje gramtike i poznavanje matematike. Delovi testa: Analytical Writing Assessment (60 minuta, pisanje dva eseja),Verbal Section (75 min.,pitanja koja se odnose na engleski),a i matematici je posvećena ista pažnja (Quantitative Section,70 min). Od…