Main menu

Category Archives: international exams

Pročitajte novosti vezane za polaganje međunarodnih diploma u Školi Engleskog jezika ELTISI Novi Sad

Priprema za GMAT u Novom Sadu!

GMAT je jos jedan od američkih ispita koji se traži za nastavak osnovnih studija. Kao i ostali ispiti sličnog tipa,testira se pisanje,čitanje, poznavanje gramtike i poznavanje matematike. Delovi testa: Analytical Writing Assessment (60 minuta, pisanje dva eseja),Verbal Section (75 min.,pitanja koja se odnose na engleski),a i matematici je posvećena ista pažnja (Quantitative Section,70 min). Od…

Priprema za SAT u Novom Sadu!

ŠTA JE SAT? SAT je ispit koji polažu američki srednjoškolci pre upisa na fakultet, odnosno to je ekvivalent prijemnog ispita. KOJI SU DELOVI SAT ISPITA? SAT ima tri dela i testira poznavanje matematike, engleskog jezika i sposobnost izražavanja u pisanom obliku, odnosno pisanje eseja na zadatu temu. Svaki deo nosi maksimalno 800 bodova,što je 2400…

TOEFL speaking – primeri dobrih odgovora

Ukoliko želite da više saznate o usmenom delu TOEFL, pogledajte ovaj video: Mnogima je problem kratko vreme za pripremu odgovora. Ovaj video daje korisne ideje kako da dobro odgovorite na prvo i drugo pitanje na ispitu,a da ne prekoračite vreme za pripremu odgovora.…

Koja je razlika izmedju IELTS-a i ESOL ispita?

Osnovna razlika između IELTS-a i Cambridge ESOL ispita (FCE, CAE i CPE) je to što se nivo znanja engleskog određuje po oceni koju dobijete.Ostali  ispiti imaju ordeđeni nivo po zajedničkom evopskom okviru Saveta Evrope – FCE je na nivou B2, CAE – C1 i CPE – C2.   Ako na polaganju ovih ispita padnete, znači…

Šta je IELTS?

IELTS je međunarodno priznat sertifikat potreban svima koji žele da studiraju na nekom od evropskih / australijskih univerztiteta ili da emigriraju u evropske zemlje, Kanadu, Australiju ili Novi Zeland. Ovaj ispit testira sve aspekte poznavanja jezika potrebne tokom studiranja ili života na engleskom govornom području i namenjen je  kandidatima starijim od 16 godina. Test ima…

Razlike i sličnosti između TOEFL i IELTS ispita

Oba testa se traže za nastavak školovanja u inostranstvu (TOEFL, Academic IELTS) i preseljenje u Australiju i Kanadu (uglavnom General IELTS,a za neka zanimanja Academic IELTS) . Neke od razlika su u sledećem: IELTS je ispit univerziteta u Kembridžu,a TOEFL  je  američki ispit Za pripremu oba ispita potrebno je da se već nalazite na dobrom…

Kako se registrovati za polaganje TOEFL ispita?

Detaljne instrukcije za prijavu za TOEFL test. Pre nego što počnete da popunjavate formular, pripremite American Express, Discover, JCB, MasterCard ili VISA  karticu i pasoš ili ličnu kartu koju ćete koristiti za identifikaciju na ispitu i spremni ste! Ukoliko nemate karticu koju možete da koristite preko interneta, moraćete da otvorite devizni račun u banci i…

More on TOEFL

ŠTA TOEFL TESTIRA? Čitanje Slušanje Govor Pisanje Testiranje svake od ovih veština na TOEFL testu sastoji se od nekoliko različitih tipova zadataka koji proveravaju vašu praktičnu sposobnost da odgovorite na pitanje koristeći znanje iz određene jezičke oblasti, npr. da uspešno napišete esej koji će objediniti ono što čujete i pročitate.…