Main menu

Category Archives: international exams

Pročitajte novosti vezane za polaganje međunarodnih diploma u Školi Engleskog jezika ELTISI Novi Sad

Primeri zadataka za ispit SAT

U pitanju je deo ispita kojim se ocenjuje sposobnostrazumevanja značenja pojedinačnih reči, kao i načina na koji se one uklapaju u opšti kontekst datog teksta. Rešavanje ovakvih zadataka veoma je bitan deo pripreme za test. U ovim konkretnim primerima potrebno je odabrati reč ili par reči koje najbolje odgovaraju rečenici. SAT primer 1…

GRE primeri

Primeri zadataka za ispit GRE.  Ovo su zadaci za deo testa koji se odnosi na verbalne veštine, konkretno na prepoznavanje analogija. Potrebno je odabrati par u kome se reči nalaze u istom odnosu kao u paru ispisanom velikim slovima. GRE primer 01…

GMAT, GRE and SAT

ELTISI is proud to announce that we now offer GMAT, GRE and SAT courses. GMAT (Graduate Management Admission Test) predstavlja sertifikat neophodan za upis na većinu poslovnih i ekonomskih fakulteta širom sveta. GMAT test polaže se na kompjuteru, a težina svakog narednog pitanja automatski se određuje na osnovu prethodnih odgovora ispitanika. GRE (Graduate Record Exam)…