Main menu

Category Archives: What’s new

Pogledajte novosti Skole Engleskog jezika ELTISI Novi Sad

Da li se engleski može naučiti za mesec dana?

Engleski za 20/ 30 dana? Realnost ili fantazija? Mi u školi engleskog jezika ELTISI bi voleli kada bi to tako funkcionisalo – dođete kod nas, provedete mesec dana na časovima i čudo! Progovorite engleski, dobijete unapređenje pošto ste prevazišli dugogodišnju prepreku ka boljem životu, putujete po svetu bez pomoći fraza napisanih na parčetu papira. Da…

Kursevi engleskog za odrasle

Kursevi za odrasle kod nas, u školi engleskog jezika ELTISI, namenjeni su polaznicima koji žele da: poboljšaju svoj nivo znanja se spreme za polaganje jednog od međunarodno priznatih ispita: FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, SAT. poboljšaju svoju poslovnu perspektivu sticanjem jedne od BEC diploma jednostavno žele da rade na sebi ŠTA ŠKOLA ENGLESKOG…

Intenzivni vikend kursevi engleskog jezika

Vikend  kursevi  engleskog jezika su ubrzani kursevi namenjeni  ljudima koji u toku radne nedelje nemaju vremena da se posvete učenju engleskog jezika ili koji žele da za kraće vreme postignu vidljive rezultate. Osnovne karakteristike vikend kurseva u organizaciji škole engleskog ELTISI su: 40 časova 4 nedelje 5-8 polaznika brz napredak aktiviranje pasivnog znanja konverzacija na…

Priprema za GMAT u Novom Sadu!

GMAT je jos jedan od američkih ispita koji se traži za nastavak osnovnih studija. Kao i ostali ispiti sličnog tipa,testira se pisanje,čitanje, poznavanje gramtike i poznavanje matematike. Delovi testa: Analytical Writing Assessment (60 minuta, pisanje dva eseja),Verbal Section (75 min.,pitanja koja se odnose na engleski),a i matematici je posvećena ista pažnja (Quantitative Section,70 min). Od…

Priprema za SAT u Novom Sadu!

ŠTA JE SAT? SAT je ispit koji polažu američki srednjoškolci pre upisa na fakultet, odnosno to je ekvivalent prijemnog ispita. KOJI SU DELOVI SAT ISPITA? SAT ima tri dela i testira poznavanje matematike, engleskog jezika i sposobnost izražavanja u pisanom obliku, odnosno pisanje eseja na zadatu temu. Svaki deo nosi maksimalno 800 bodova,što je 2400…

Februarski vikend maraton

V I K E N D    M A R A T O N! Početak kursa: petak 24.2.2012. Broj časova:      40 časova, 4 vikenda (petak, subota,nedelja). Nivo:                    B1 Ako govorite engleski, imate solidan fond reči koji želite da uvećate i poznajete gramatiku, ali treba da je ispolirate, ovo je kurs za vas! Puno…

AMERIČKI ISPITI KOJI SE TRAŽE ZA NASTAVAK ŠKOLOVANJA

Sve je veći broj budućih studenata ili onih koji upisuju master studije kojima je potrebna jedna od američkih diploma. Najčešće je to TOEFL,ali se često uz taj ispit traži i SAT,GRE,GMAT ili TOEIC. Ono što je zajedničko svim ovim ispitima je da testiraju poznavanje matematike i engleskog jezika, a rezultat koji treba da postignete definiše…

Intezivni vikend kursevi

Za sve one koji treba da usavrše engleski jezik, a slobodni su jedino vikendom. Kursevi na kojima za kratko vreme postižete odlične rezultate! – Fond časova: 40 – Dužina trajanja kursa: 4 nedelje Dinamika časova: – petak : 3 x 45 min; – subota: 4 x 45 min; – nedelja : 3 x 45 min;…