Main menu

CLIL – učimo o biljkama

Obnavljanje i uvod

U drugom polugodištu ove školske godine odlučili smo da u sklopu CLIL programa naučimo više o biljkama i njihovom značaju pa se zato naš glavni projekat sa uzrastom od 10 i 11 godina zasnivao na ovoj temi. Pored toga što smo obnovili znanje o voću i
povrću, usmerili smo se ka razumevanju njihovog dejstva u našoj ishrani. Učili smo o ugljenim hidratima, o vlaknima i proteinima i potom grupisali različite namirnice po ovoj podeli. Pomoću dostupne literature smo uveli ovu temu što je predstavljalo bazu za naš krajnji cilj, a to je da vidimo kako biljke rastu, kako se hrane i kako opstaju, u čemu su naši učenici zaista uživali.

Teorija

Bilo je veoma važno da deca steknu iskustvo i da vide kakvu odgovornost sađenje zahteva. Prvo su se upoznali sa osnovnim delovima biljke zatim smo objasnili i nacrtali njen životni ciklus. Nakon svakog časa ili nekoliko časova, u zavisnosti od njihovog napretka, dobijali su domaće zadatke kao što je pisanje kratkog teksta o životnom ciklusu biljke koristeći beleške sa časa ili pravljenje kratke prezentacije u parovima o tome šta je sve neophodno za opstanak jedne biljke. Interesantan deo celog ovog procesa je da učenici nisu tačno znali šta je naš krajnji cilj nego su postepeno dobijali informacije što im je održavalo pažnju i interesovanje.

Projekat

Projekat se sastojao iz tri dela i trajao je mesec dana. Učenici su radili u parovima, a prvi korak je bio da odluče koju biljku žele da zasade. Ponudili smo im četiri različite biljke a osnovni kriterijum prilikom odabira bio nam je brzina klijanja i rasta, tako da su nakon nekoliko dana već mogli videti promene. Seme su prvo zasadili u ljusci od jajeta, jer ljuska sadrži hranjive sastojke koje pomažu rast biljke – jedna značajna informacija za učenike.

Drugi glavni deo projekta  bio je presađivanje biljke u veće saksije, jer biljci je potreban prostor za razvoj – još jedna važna informacija za njih.

Tokom celog procesa parovi prate rast biljaka i pišu beleške u njihovim dnevnicima o napretku.

Treći deo je izvlačenje zaključaka i predstavljanja svojih zapažanja. Učenici su pisali o teškoćama tokom procesa i šta je njihovoj biljci potrebno za opstanak.

Iskusni baštovani

Prema našem iskustvu ovaj projekat je bio veoma koristan za učenike, jer su pored učenja o biljkama i njihovog značaja za naš život učili i o odgovornosti prema biljci i timskom radu. Naročito inspirativno za nastavnika bilo je to što su učenici dolazili ranije na časove i žurili da zaliju svoje biljke i da vide njihov napredak.

by Beata Csaki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *