Main menu

GMAT – prilika da nastavite školovanje u inostranstvu

ELTISI već godinama priprema polaznike za polaganje svih postojećih međunarodno priznatih ispita potrebnih za nastavak školovanja ili preseljenje u inostranstvo. Jedan od sve popularnijih ispita je i GMAT. Evo par korisnih informacija onima koji žele da uspešno polože ovaj ispit:)

ŠTA JE GMAT?

GMAT® (Graduate Management Admission Test) je standardizovan test koji pomaže  poslovnim školama da procene sposobnost kandidata za dalje studije iz oblasti biznisa i  menadžmenta. Oni koji  postignu dobar rezultat na GMAT-u imaju veće šanse da upišu željeni fakultet, naročito u Americi, gde je ovaj ispit neophodan za većinu poslovnih škola.  Oko 1,900 poslovnih škola širom sveta koristi GMAT rezultate kao deo upisnog procesa.

KOJI SU DELOVI ISPITA?

GMAT ocenjuje verbalne, matematičke i analitičke veštine pisanja kandidata i traje oko četiri sata. Analitičko pisanje se sastoji iz dva zadatka – analize problema i analize argumenta i za svaki od eseja kandidati imaju po pola sata.

Kvantitativni deo  ima 37 pitanja iz oblasti analize podataka i rešavanja problema i traje 75 minuta.

Verbalni  deo se sastoji od 41 pitanja iz oblasti razumevanja čitanja, kritičkog rasuđivanja i ispravke rečenica. Vreme koje imate na raspolaganju za ovaj deo ispita je 75 minuta.

Test se radi na kompjuteru koji podešava težinu pitanja prema prethodnom odgovoru kandidata, odnosno  što bolje/ lošije uradite prethodna pitanja, to će sledeća pitanja biti teža/lakša.

REZULTATI
Rezultati važe pet godina i izražava se posebno za pisanje (ocene od 1 do 6) i ostala dva dela testa (od 200 do 800 bodova). Kandidati takođe dobijaju procentualni rezultat koji se odnosi na ukupan poredak među ostalim kandidatima u svetu u  poslednje tri godine.

Posle ispita je na raspolaganju nezvanični izveštaj koji navodi broj  bodova i procentualni rezultat za kvantitativni i verbalni deo. Zvanični rezultat testa koji ukljucuje sva tri dela ispita dostupan je za oko 20 dana. Kandidati koji su nezadovoljni rezultatima mogu da ponovo polažu test za 31 dan. Na test se  može izlaziti maksimalno pet puta godišnje.

KAKO DA SE PRIJAVIM ZA POLAGANJE?

Polaganje ispita košta 250 američkih dolara i prijavljuje se online, na sajtu www.mba.com. Kandidati treba da otvore nalog na ovom sajtu i pripreme  karticu(Visa i sl.) za plaćanje ispita.

KADA I GDE MOGU DA POLAŽEM GMAT?

Test se može polagati u ovlašćenim centrima širom sveta. Ovlašćeni centar u Srbiji je  Medunarodni akademski centar u Beogradu.

PRIPREMA ZA TEST 

Dođite kod nas i naoružajte se strpljenjem! Ovaj ispit nije nimalo lako spremiti i priprema ne može biti kraća od 2 meseca ako ste već na dobrom nivou znanja (minimalno B2, poželjno C1)

ŠTA AKO NEMAM NAJMANJE B2 NIVO ZNANJA?

Da bi mogli uspešno da položite ovaj ispit, morate podići svoj nivo znanja jer bez toga ne možete da postignete visok broj bodova koji će biti vaša preporuka za dobre  fakultete.

Počnite na vreme!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *