Main menu

Razlike i sličnosti između TOEFL i IELTS ispita

Oba testa se traže za nastavak školovanja u inostranstvu (TOEFL, Academic IELTS) i preseljenje u Australiju i Kanadu (uglavnom General IELTS,a za neka zanimanja Academic IELTS) . Neke od razlika su u sledećem:

examination

 • IELTS je ispit univerziteta u Kembridžu,a TOEFL  je  američki ispit
 • Za pripremu oba ispita potrebno je da se već nalazite na dobrom nivou znanja, po mogućstvu na B2 nivou (FCE).
 • Za studiranje u Evropi možete da polažete jedan od njih,zavisno od zahteva fakulteta na koji želite da se prijavite. Za studiranje u Americi važi samo TOEFL.
 • IELTS se sprema i polaže na klasičan način, a TOEFL na kompjuteru
 • Testiraju se iste jezičke kategorije kroz uglavnom razlićite tipove zadataka
 • Pripremom za IELTS ne vežbate samo ispitne tehnike, već i povećavate svoj nivo znanja, dok je TOEFL više drilovanje ispitnih tehnika.
 • Za TOEFL je bitno da možete da dugo radite na računaru.
 • Ukoliko imate problema sa brzim kucanjem na kompjuteru, imaćete problema sa pisanjem na TOEFL
 • Deo koji se odnosi na pisanje na IELTS ispitu (opisivanje grafikona) može da bude problem ljudima koji nisu skloni analitičkom posmatranju stvari.
 • Maksimalan broj bodova kod TOEFL  je 120, a kod IELTS-a najviša ocena je 9
 • Poželjan broj bodova za većinu fakulteta je 90 za TOEFL i ocena 6.5 za IELTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *