Main menu

Kursevi engleskog za decu

KOME SU NAMENJENI DEČIJI KURSEVI U ŠKOLI ENGLESKOG ELTISI?

ELTISI organizuje kurseve za decu svih uzrasta i nivoa znanja, počev od predškolskog uzrasta (5+ godina).

PO ČEMU SMO DRUGAČIJI?

Časovi za dečije grupe kod nas, u školi engleskog jezika ELTISI, uključuju vežbanje svih jezičkih veština kroz dobro ogranizovan plan i program, a uz pomoć audio-vizuelnih materijala, kao i korišćenje kompjuterske učionice ( Internet, interaktivni softver ).

Neko će reći da je ovo ono što uglavnom sve škole engleskog jezika u Novom Sadu nude i biće u pravu.

Pa, zašto su onda deca koja pohađaju neku školu engleskog (nadamo se ELTISI!) uspešnija od dece iz druge škole?

Ono što razlikuje dobru školu engleskog jezika od osrednje ili loše nije samo dobar predavač,već zapravo način na koji se časovi odvijaju i principi koji se primenjuju na časovima i u saradnji sa roditeljima. Osnovne karatkeristike načina rada kod nas u školi engleskog ELTISI su:

  • odlični profesori engleskog jezika obučeni za rad sa ovom starosnom grupom
  • akcenat na aktivnom učešću dece na času
  • gradivo se mora potpuno savladati pre nego što se krene sa novim sadržajima
  • deca uče da aktivno primene naučeno u situacijama adekvatnim njihovom uzrastu i nivou znanja
  • stalna saradnja sa roditeljima sa ciljem boljeg napredovanja
  • i ,konačno, učenje je ne samo obaveza, već i zadovoljstvo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *