Main menu

Priprema za IELTS writing

Pisanje je jedan od najtežih delova testa za mnoge polaznike koji se pripremaju za polaganje međunarodnih ispita. IELTS se u tome ne razlikuje. Za uspešno polaganje ovog ispita potrebno je da gramatika, fond reči i osećaj za pisanje na engleskom jeziku budu na prilično visokom nivou, naročito ako je u pitanju priprema za polaganje Academic  IELTS.

LTC writingPisanje se sastoji iz dva dela. U određenom vremenskom roku potrebno je napisati dva eseja na zadatu temu. Prvi je kraći (oko 150 reči), ali teži za pripremu ukoliko se ne bavite nekom vrstom ekonomije. Obično se traži opis nekog grafikona, statistički podaci… Ovde je,u stvari, najveći problem naučiti organizovati esej i sa ovoliko malo reči dati najbitnije informacije. To znači da se u ovom delu ne ocenjuje samo jezik već i funkcionalnost. S obzirom da je kraći, na njega ne treba da potrošite više od 20-tak minuta.

Drugi zadatak je nešto obimniji za njega je potrebno više vremena. Prema našem iskustvu, on je lakši za pripremu. U ovom zadatku uglavnom dobijete jednu izjavu sa kojom treba da se argumentovano složite ili da se ne složite. Ono što je najvažnije je da svaka ideja bude argumentovana – napisati zašto i dati primer.

Postoji nekoliko osnovnih stvari o kojima treba voditi računa prilikom pisanja (bez obzira na temu). Jedna od njih je organizacija eseja.  Paragrafi treba da budu jasno razdvojeni tj da postoji uvod, razrada ( može da se sastoji od dva paragrafa) i zaključak. Ali, o tome u nekom drugom obraćanju.

Sve u svemu, najbolji način da vidite kako treba da izgleda dobar esej je da pročitate nekoliko dobrih primera. Evo par dobrih primera onoga što se očekuje od vas kada je u pitanju IELTS pisanje.

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *