Main menu

Podvodni svet

Obnavljanje i uvod
Jedan od najvažnijih aspekata učenja stranog jezika je jačanje samopouzdanja u korišćenju istog. Da bi učenici stekli to samopouzdanje neophodno je da se upoznaju sa jezikom i van njenih granica gramatičkih pravila – zato smo se i ovog puta okrenuli ka koriščenju CLIL metodologije. Tokom prvog polugodišta odlučili smo da sa uzrastom od 11 i 12 godina posvetimo se čarima podvodnog sveta. Pored obnavljanja znanja o životinjama, ovog puta smo se fokusirali i na njihovu okolinu. Počeli smo prvo sa okolinom iznad vode, da bi shvatili razliku između predela. Govorili smo o obalskim i kopnenim predelima i o njihovim karakteristikama, zatim o položaju jezera, reka i mora. Uvodni deo ovog projekta je omogućio učenicima da razgarniče aspekte predela, a da istovremeno vide i kako se oni dopunjavaju.
Projekat
Projekat je trajao tri nedelje i u toku ovog perioda časovi su bili koncipirani na način da smo se na početku i na kraju svakog časa posvetili datoj temi. Aktivnosti su se radile uglavnom u parovima i sastojale su se opisivanja različitih slika o već učenim predelima, a takođe i od upoređivanja i dopunjavanja informacija istih na grupnom nivou. U periodu savladavanja izvesnog broja rečnih i morskih riba te njihovih mesta stanovanja, koristili smo aktivnosti kao što su opisivanje jedne vrste ribe od strane jednog učenika, a ostali iz grupe su trebali da pogode o kojoj vrtsi ribe je reč i da dopune sa još nekoliko podataka. Na samom kraju svaki učenik je izabrao dve ribe – po mogućnosti jednu rečnu i jednu morsku ribu o kojima je za domaći zadatak trebalo da napišu što više informacija, a takođe i da pronađu odgovarajuću sliku. Nakon predstavljanja domaćih zadataka, na grupnom nivou smo napravili jedan plakat koristeći slike iz njihovih domaćih zadataka.
Zajednički cilj
Prvobitan cilj ovog projekta je da učenici savladaju nekoliko osnovnih geografskih pojmova, i da se upoznaju sa engleskim nazivima različitih vrtsa riba i da nauče što više o okolini u kojoj one žive. Međutim, isto toliko je bilo važno da učenici iskuse timski rad, značaj sakupljanja informacija i vrednost rada do zajedničkoj cilja.

by Beata Csaki

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *