Main menu

IELTS priprema

Priprema za polaganje IELTS testa (academic & general)

Preporučuju nas:

  • profesori sa višegodišnjim iskustvom u pripremi IELTS ispita.
  • 100% prolaznost naših polaznika na ispitu.

Svi polaznici koje smo pripremali za IELTS  dobili su broj bodova koji im je bio neophodan.

  • Ušteda od  50% u odnosu na cenu privatnih časova!
početak između 15. i 30. oktobra ili po formiranju grupe
fond časova 20 x 90 min
br.polaznika 4-8
br. časova 20×90 min. nedeljno ili 3 x 90 min. nedeljno
cena 140E /kandidatu

Napomena: cena se odnosi na navedeni broj polaznika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *