Main menu

PRIPREMA ZA POLAGANJE ISPITA GRE

KADA TREBA DA ZAPOČNETE PRIPREMU ZA GRE

Što pre, to bolje, ali minimum nekoliko meseci pre željenog datuma polaganja. Matematički deo zahteva dosta vežbe i upoznavanja sa pravilima i terminologijom, dok je za verbalni potrebno izgraditi bogat vokabular, što nije moguće uraditi preko noći. Priprema za GRE obuhvata i upoznavanje sa tehnikama pisanja sastava. Naravno, koliko će vam vremena biti potrebno zavisi pre svega od toga sa kolikim predznanjem započinjete pripreme.

KADA I GDE MOGU DA POLAŽEM GRE

U Srbiji je na raspolaganju test koji se radi na kompjuteru i polaže se u Beogradu. Više informacija o terminima možete pogledati na https://securereg3.prometric.com/seatavailability.aspx. Odaberite mesec u kome želite da polažete i pojaviće vam se datumi koji su na raspolaganju. Cena ispita je 195 $ i uplaćuje se prilikom prijave ispita, preko internet, bankovnom karticom.

KAKO IZGLEDA PRIPREMA ZA GRE U ŠKOLI ENGLESKOG JEZIKA ELTISI?

Priprema za GRE odvija se u prostorijama škole, na kompjuteru i uz pomoć testova u pisanom obliku, u terminima koji vama odgovaraju. Po dolasku u školu dobijate probni test, na osnovu koga utrvđujemo vaš nivo znanja. U skladu sa tim, kao i sa vašim željenim datumom polaganja, određujemo potreban obim i tempo priprema za GRE. Tokom priprema upoznajemo se sa strukturom i logikom ispita, sa različitim tehnikama za optimalno rešavanje, kao i sa svim oblastima koje su na njemu zastupljene. Za domaće zadatke redovno dobijate primere kompletnih testova, koje potom analiziramo i razjašnjavamo na časovima. Potrebno je znati da je professor ovde više kao vodič kroz ispit i trener koji usmerava polaznika kako i koliko treba da radi i na šta da se fokusira. Pripremamo polaznike za sve delove ispita (matematički deo, engleski) uz pomoć profesora sa iskustvom u pripremi GRE testa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *