Main menu

Pripreme za polaganje ispita GMAT

GMAT je ispit koji je potreban za upis master studija na većini fakulteta poslovnog usmerenja (Master Poslovne Administracije, Master Menadžmenta i Master Finansija) i meri sposobnost polaznika da se snađe na studijama ovog usmerenja.

Od 2014. broj fakulteta koji se ne mogu upisati bez ovog sertifikata je porastao za 44% i trenutno ga prihvata oko 2100 fakulteta, a godišnje  polaže 230 000 ljudi.

KOJI SU DELOVI ISPITA GMAT?

DEO TESTA BROJ PITANJA TRAJANJE ŠTA SE TESTIRA
ANALYTICAL WRITING 1 tema

 

30 minuta Kritičko razmišljanje i sposobnost analize situacije,sposobnost izražavanja akademskim jezikom
INTEGRATED REASONING 12 30 minuta Tumačenje informacija iz tabela, grafikona i pisanih izvora.
QUANTITATIVE 37

 

75 minuta Delimično srednjoškolska matematika, delimično nešto više od toga
VERBAL 41

 

75 minuta Razumevanje teksta,sposobnost opažanja grešaka,kritičko rasuđivanje

 GDE SE POLAŽE GMAT?

Na žalost, GMAT nije moguće polagati u Srbiji. Najbliži centar za polaganje GMAT ispita je u Budimpešti,a osim njega,test se može polagati i u Temišvaru,Solunu, Skoplju, Sofiji i Bukureštu.

KAKO SE POLAŽE GMAT I KADA SU REZULTATI NA RASPOLAGANJU?

GMAT je computer adaptive test, što znači da se radi na kompjuteru i kompjuter bira pitanja iz GMAT baze na osnovu uspešnosti u odgovaranju na prethodno pitanja. To znači da će, ako ste odgovorili na neko od težih pitanja, naredno pitanje biti još teže. Ako ste pogrešili, dobićete lekše pitanje. Komplikovani program analizira odgovore polaznika i ocenjuje test.

Preliminarni rezultat je na raspolaganju nakon testa i polaznik ima dva minuta da odluči da li želi da prihvati rezultat. Otkazivanje rezultata je moguće do 72 sata nakon početka testa,a može  se ponovo aktivirati u roku od naredne  4 godine, uz plaćanje 50$.

Analytical Writing Assessment i Integrated Reasoning ne utiču na rezultat i ocene koje na njima dobijete su posebno navedene. Ukupan rezulat se dobija sabiranjem rezultata Verbal i  Quantitive dela kao srednja vrednost ova dva dela.

Pisanje se ocenjuje na skali od 1 do 6.

Integrated reasoning se vrednuje ocenom od 1 do 8, na dve decimale.

Pored svih rezultata u izveštaju ćete dobiti i procenat  koji označava kako ste rangirani u odnosu na ostale koji su polagali ispit. Na primer, ako pored rezultata stoji 85%, to znači da ste test položili sa boljim rezultatom od 85% polaznika.

Zvanični izveštaj se šalje 20 dana nakon testa.  Rezultat se šalje direktno fakultetima koje ste naveli pri prijavi.

KOLIKO KOŠTA POLAGANJE ISPITA GMAT?

Polaganje ispita GMAT košta 250$. U cenu je uključeno 5 izveštaja koji se mogu direktno poslati fakultetima za koje ćete konkurisati. Ukoliko želite više od 5 izveštaja, svaki naredni košta 28$.

Promena termina polaganja je 50$ ukoliko je se datum menja do 8 dana pre polaganja. Ukoliko termin menjate 7 i manje dana pre polaganja,cena odlaganja je 250$.

Ostale detalje koji se odnose na moguće troškove možete pogledati na zvaničnom sajtu.

Plaćanje se vrši VISA ili nekom drugom  karticom kojom se može plaćati preko interneta.

Ukoliko nemate karticu za plaćatnje preko interneta, najbolje je da odete u banku i uzmete takvu karticu. Sve banke ih izdaju,a najisplativije je uzeti takvu karticu od banke u kojoj već imate račun.

Troškovi otvaranja računa preko kog dobijate karticu za plaćanje preko interneta su oko 200 din, jednokratno prilikom otvaranja računa.

 KAKO SE SPREMA GMAT?

GMAT je tip ispita koji možete da delimično ili potpuno spremite sa profesorom ili sami, ukoliko ste na dovoljno visokom nivou znanja. Preporučeni nivo na kome treba da budete da bi sa uspehom spremili ovaj ispit je zbog kompleksnosti  gradiva  C1.

Budući da nisu svi na tom nivou znanja, a čak i kada jesu,mnogi ne mogu da se spreme sami, pomoć profesora je dobrodošla.

Za razliku od drugih ispita pri čijoj pripremi profesor prezentira gradivo koje je bar delimično ili čak potpuno nepoznato, pri pripremi ovog ispita profesor je više nešto kao trener koji usmerava polaznika ka pronalaženju tehnika za uspešno rešavanje zadataka.

Osnovni materijal je neka od knjiga sa testovima za pripremu GMAT  i materijal sa zvaničnog sajta

Najpouzdanije je koristiti zvanično odobrene materijale koje pravi organizacija koja je osmislila i sprovodi ovaj ispit. Na njihovom sajtu se nalaze aktuelni materijali i mogu se poručiti preko interneta.

Ovde takođe možete naći  GMATPrep software sa dva kompletna testa koja su po formi identična testu koji ćete zapravo raditi. Savetujemo da ove testove ostavite za kraj pripreme, kako bi mogli da vidite šta tačno možete da očekujete na ispitu.

KO PREGLEDA GMAT TEST?

Veći deo testa pregleda kompjuter. Esej pregledju uglavnom jezički stručnjaci  (student engleskog jezika ili diplomirani filolog) i,nakon toga, kompjuter. Ukolko se ocena  razlikuje za više od jednog stepena, esej dobija  drugi ocenjivač na čitanje. U tom slučaju, konačna ocena će biti srednja vrednost  dve  ocene koju su dali jezički stručnjaci.

U proseku, ocenjivač provodi oko 2 minuta na svakom eseju!

Za pisanje se dobija od 0 do 6 bodova i manje je bitno u odnosu na matematički i jezički deo.

KOLIKO JE BODOVA POTREBNO DA BI SE UPISAO ŽELJENI FAKULTET?

Broj bodova koji možete postići je između 200 i 800. Samim izlaskom na ispit dobijate 200 bodova..Dobrim rezultom se smatra 700 i više bodova i postiže ga samo 11% polaznika.

68% polaznika koji su do sada izašli na ispit je postiglo izdmeđu  430 i 670 bodova.

Prosečan rezultat na GMAT ispitu je 556 bodova.

Da bi upisali jedan od prestižnih fakulteta poput Stanforda,Harvarda i Jejla potrebno je u proseku 725 bodova, odnosno da polaznik bude medju 5 % najuspešnijih na ispitu.

KAKO SE PRIJAVLJUJE GMAT?

Na zvaničnom sajtu za registraciju popunite informacije o sebi i registrujete se. Nakon toga, možete odabrati centar u kome ćete polagati ispit i vreme polaganja. Sve što je potrebno za prijavu ispita nalazi se na ovom sajtu. Sa njega možete da zakazujete ispit, menjate vreme polaganja i dobijete sve relevantne informacije.

Ukoliko ste mlađi od 18 godina, roditelji će morati da potpišu dopuštenje za polaganje.

KOLIKO DUGO VAŽI GMAT?

Sertifikat je validan 5 godina.

KOLIKO PUTA MOŽE DA SE POLAŽE GMAT?

GMAT može da se polaže svakih 16 dana, ali ne više od 5 puta u kalendarskoj godini i ne više od 8 puta ukupno. Ukoliko ne zadovoljavate jedan od ovih kriterijuma, prilikom prijave ispita dobićete poruku da je došlo do greške.

PAR  SAVETA ZA PRIPREMU

  • Delovi testa koji se odnose na matematiku i engleski su najbitniji jer oni čine najrelevantniji deo celokupnog rezultata
  • Kada je u pitanju esej, pre pisanja provedite 5 minuta na pripremi za pisanje, odnosno planiranje sadržaja, pa tek onda krenite sa pisanjem.Ostavite 5 minuta na kraju za proveru spelinga i gramatičkih grešaka.
  • Deo koji se odnosi na ispravljanje rečenica (sentence correction) ne sadrzi greške u spelingu i upotrebi velikog slova.
  • Koristite proces eliminacije netačnih odgovora kako bi eliminisali odgovore koji sigurno nisu tačni
  • Obratite pažnju na prvih 5 pitanja na testu. Kompjuter na osnovu njih odlučuje koji će opšti stepen težine biti . Naravno, tačni odgovori na teža pitanja će vam doneti bolji rezultat.
  • Obavezno odgovorite na sva pitanja. Ukoliko test ne završite, izgubićete dosta bodova. Ukoliko ne stignete da uradite sva pitanja kako treba, potrudite se da na njih ipak odgovorite. Pokušajte da prvo eliminišete odgovor koji sigurno nije tačan kako bi povećali šansu da na tim pitanjima ipak dobijete bodove. U tom slučaju će šteta biti manja negó da na njih uopšte ne odgovorite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *