Main menu

Priprema za SAT u Novom Sadu!

ŠTA JE SAT?

SAT je ispit koji polažu američki srednjoškolci pre upisa na fakultet, odnosno to je ekvivalent prijemnog ispita.

KOJI SU DELOVI SAT ISPITA?

SAT ima tri dela i testira poznavanje matematike, engleskog jezika i sposobnost izražavanja u pisanom obliku, odnosno pisanje eseja na zadatu temu.

Svaki deo nosi maksimalno 800 bodova,što je 2400 bodova za sva tri dela ukupno. Fakulteti određuju koliko je bodova potrebno da bi se student upisao,a na nekim fakultetima se više obraća pažnja na određenu oblast, na primer matematiku.

KOLIKO JE VREMENA POTREBNO DA SE SPREMI SAT?

Vrlo je teško dati odgovor na ovo pitanje. Rok polaganja zavisi od nivoa znanja sa kojim dolazite, rada kod kuće, broja bodova koji treba da postignete i rezultata simulacija testova koje radite u ELTISI. Definitivno možemo reći da uspešna priprema ne može da traje kraće od 3 meseca, a prosečna priprema je od 4 do 6 meseci,pa i duže. Da bi neko bio spreman da položi ovaj ispit i dobije odgovarajući broj bodova, savetuje se da na problnim testovima ima oko 20% više bodova nego što mu je potrebno kako bi se anulirali uticaji kao što su test teži od očekivanog ili ispitna nervoza na dan polaganja.Naravno, ima đaka koji ispit mogu da spreme za kraće vreme,ali to je više izuzetak nego pravilo.

TIPOVI ZADATAKA NA SAT

Zadaci se uglavnom sastoje od pitanja i više mogućih odgovora od kojih treba da odaberete onaj koji je tačan.

papersZadaci iz matematike se poklapaju sa onim što se radi u našim srednjim školama,dok se poznavanje engleskog jezika proverava na malo drugačiji način od onoga na šta smo navikli. Najteži deo našim đacima je poznavanje akademskih reči. To su reči koje nisu toliko frekventne u svakodnevnoj komunikaciji,pa je to uglavnom najteže popraviti jer u suštini znači da treba provesti sate učeći stotine novih reči od kojih neke možda nikada više nećete videti. Ovo je ujedno i najnepredvidiviji deo jer se ne može pretpostaviti koje reči ćete dobiti,pa je ishod ovog dela testa neizvestan čak i ako uložite dosta truda i vremena u učenje novih reči.

Ostali delovi testa odnosne se na čitanje tekstova i odgovaranje na pitanja u vezi sa njima, pronalaženju najbolje opcije kojom ćete dopuniti rečenicu ili pronalaženje grešaka u rečenicama.
Kada je u pitanju esej, očekuje se da možete da date svoje mišljenje na zadatu temu na akademski prihvatljivom nivou. Dobijate dve teme i obe treba da napišete u roku od sat vremena.

DA LI MOGU DA SAM/SAMA SPREMIM SAT?

Teorijski da,ali na osnovu našeg iskustva teško osim ako niste na vrlo visokom nivou znanja sa urođenim osećajem za dobar materijal iz koga ćete se spremati:(.Profesor sa iskustvom će znati šta je najbolje za Vas, znaće brže načine da se neki delovi ispita spreme, čime ćete izbeći polaganje testa više puta i uštedeti i novac i vreme.

exam

DA LI ELTISI SPREMA POLAZNIKE ZA SAT?

Da! Naravno! Pre pripreme treba da uradite dijagnostički test na osnovu čega će se videti na kom ste nivou poznavanja matematike i engleskog jezika, što će nam dati polaznu tačku sa koje krećemo sa pripremom.
Nazovite nas i počnite na vreme!

KORISTAN SAVET:)

Ne prijavljujte test bez pripreme i pomoći predavača sa iskustvom! Namučićete se radeći ponekad i beskorisne vežbe,a nećete dobiti potreban broj bodova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *