Main menu

Pripreme za polaganje TOEFL/IELTS/SAT

Ukoliko se pripremate za školovanje u inostranstvu ili za selidbu u  zemlje engleskog govornog područja, biće vam potrebni međunarodno priznate diplome kao što su TOEFL, IELTS, SAT, GMAT ili GRE.  Škola ELTISI je odlično mesto za pripremu za ove ispite. Sa našom 17 godina dugom tradicijom pripremanja kandidata za međunarodno priznate diplome, svoj cilj ćete ostvariti u najoptimalnijem mogućem roku.

TOEFL

Ova međunarodno priznata diploma potrebna je studentima koji kreću na osnovne ili master studije u većini evropskih zemalja, Americi i Kanadi. Predstavlja dokaz da mogu da prate nastavu na engleskom jeziku.

Ispit testira  sve četiri jezičke veštine (čitanje, slušanje, pisanje i usmeno izražavanje) i uspešnost se izražava bodovima. Maksimalni broj bodova je 120. Za osnovne studije se uglavnom traži od 85 na manje zahtevnim fakultetima. Zahtevniji programi traže 95 bodova i više.

toefl
testemonial

Test se polaze u ispitnom centru i radi se na kompjuteru. Trenutna cena ispita je$ 85. Prijavljivanje je par nedelja pre polaganja. Idealno je mesec dana ranije kako bi zauzeli mesto.

Rezultati stižu  u roku od desetak dana, a sertifikat za oko mesec dana. Zbog toga je potrebno da se na vreme organizujte imajući u vidu rokove za slanje dokumenata na fakultet za koji aplicirate.

TOEFL
TOEFL sertifikat

Prilikom prijave ispita možete da navedete na koje fakultete želite da se pošalje sertifikat, a možete da dobijete i svoju kopiju.

IELTS

Ovaj ispit je potreban za iseljenje u Kanadu, Australiju, Novi Zeland. Takođe, traži se i za nastavak školovanja na evropskih fakulteta  ili u gore spomenute tri zemlje.

Postoje dve vrste IELTS ispita – opšti i akademski. Opšti (General) se uglavnom traži  za dobijanje iseljeničke vize za  zemlje engleskog govornog područja. Akademski (Academic) se traži za upis na osnovne i master studije, kao i za neke profesije koje podrazumevaju odlično poznavanje engleskog jezika za obavljanje posla (npr. medicinski  i prosvetni radnici).

Kao i TOEFL, IELTS testira četiri veštine: čitanje, pisanje, slušanje i usmeno izražavanje.
Ocene na ovom ispitu su na skali od 0 do 9. Većina fakulteta za osnovne studije traži  ocenu 6 i više. Dok za iseljenje, zavisno od  tipa vize za koju aplicirate i profesije kojom se bavite, uglavnom 6 i više. Trenutna cena polaganja je 26 000 din.

SAT

SAT je ispit koji je zapravo američka matura, a prihvata se  u SAD-u Kanadi i većini evropskih zemalja. Sastoji se od dela koji se odnosi na poznavanje engleskog jezika, matematičkog dela (srednjoškolsko gradivo) i pisanja eseja. Neki fakulteti ne traže esej.

Polaže se u ispitnim centrima na kompjuteru i cena je oko $60. Cena varira u u zavisnosti da li  polaznik radi i esej . Zbog niske cene, mnogi ga polažu više puta kako bi postigli što bolji rezultat.

GRE
GRE sertifikat

Svaki deo testa nosi 800 bodova, odnosno ukupno 1600 plus esej koji se posebno ocenjuje. Prosečni rezultat američkih tinejdžera je 1050-1060, a najviše postignuti rezultat ove godine je bio 1550.

Koliko je vremena potrebno da spremite TOEFL/IELTS/SAT?

Preduslov za brzo i uspešno polaganje međunarodno priznatih ispita je da ste već na dobrom nivou znanja. To znači B2 ili C1 nivo, u kom slučaju učite ispitne tehnike koje će vas dovesti do boljeg rezultata. Ukoliko niste na odgovarajućem nivou znanja, prvo treba da poboljšamo nivo. Nakon toga se posvećujemo pripremi samog ispita.

Najkraća priprema ovih ispita bila je oko dva meseca za polaznike koji su već bili na B2/C1 nivou znanja. Koliko je zapravo potrebno da bi se ispit spremio u svakom pojedinačnom slučaju zavisi od više faktora (rad kod kuće, motivacija, talenat, potrebna ocena).

Preporučeni nedeljni broj časova

Za neopterećujući ritam potrebno je 2 x 90 minuta ukoliko ispit ne planirate da polažete u narednih par meseci.

Kako započeti sa pripremom?

Prvi korak bio bi dijagnostički test na osnovu koga će se videti koji broj bodova bi sada postigli. U odnosu na inicijalne rezultate možemo da Vas posavetujemo kako bi bilo najbolje organizivati pripremu, imajući u vidu tajming koji imate na raspolaganju.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili želite da zakažete probno testiranje, javite se na 066 6 332 871 ili nam pišite na office@eltisi.com.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *