Main menu

Professor word

Još jedan interesantan način za učenje novih reči u okviru pripreme za SAT, GMAT,GRE I TOEFL.

Ova intersantna aplikacija omogućava da na lakši i intresantniji način naučite nove reči za SAT, GMAT i GRE ispit. Naravno, isti princip je moguće primeniti i reči značajne za pripremu za polaganje TOEFL, FCE, CAE, CPE, BEC.

Imajući u vidu da je na ovim ispitima najteže usvajanje novih reči, ova i slične  aplikacije mogu značajno da pomognu  🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *