Main menu

Šema lojalnosti

Budući da su zadovoljni đaci naša najbolja preporuka i da najviše novih polaznika dobijamo preko sadašnjih ili bivših đaka, rešili smo da umesto ulaganja u standardne načine reklamiranja, nagrađujemo polaznike koji nas podržavaju i preporučuju.
Za svakog novog đaka koji na upisnici navede da dolazi po preporuci starog đaka, prva sledeća školarina našeg starog đaka biće umanjena za 30%. Ponuda se odnosi na kandidate koji se priključuju  grupi i koji pri upisu na anketnom listiću navedu da dolaze po vašoj preporuci.

Uslovi ponude se odnose na svakog novog đaka koga preporučite, bez ograničenja u broju popusta koji možete da ostvarite u toku školske godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *