Main menu

Tag Archives: GMAT priprema

GMAT – prilika da nastavite školovanje u inostranstvu

ELTISI već godinama priprema polaznike za polaganje svih postojećih međunarodno priznatih ispita potrebnih za nastavak školovanja ili preseljenje u inostranstvo. Jedan od sve popularnijih ispita je i GMAT. Evo par korisnih informacija onima koji žele da uspešno polože ovaj ispit:)…

Priprema za GMAT u Novom Sadu!

GMAT je jos jedan od američkih ispita koji se traži za nastavak osnovnih studija. Kao i ostali ispiti sličnog tipa,testira se pisanje,čitanje, poznavanje gramtike i poznavanje matematike. Delovi testa: Analytical Writing Assessment (60 minuta, pisanje dva eseja),Verbal Section (75 min.,pitanja koja se odnose na engleski),a i matematici je posvećena ista pažnja (Quantitative Section,70 min). Od…