Main menu

Tag Archives: GRE

GRE primeri

Primeri zadataka za ispit GRE.  Ovo su zadaci za deo testa koji se odnosi na verbalne veštine, konkretno na prepoznavanje analogija. Potrebno je odabrati par u kome se reči nalaze u istom odnosu kao u paru ispisanom velikim slovima. GRE primer 01…