Main menu

Ukoliko niste do sada znali delove tela ribe, evo prilike da naučite! Poster na slici je primer završnog proizvoda  sa časova na kojima smo učili gradivo predmeta Priroda i društvo na  engleskom jeziku. Učenje engleskog više definitivno ne može da se ograniči na učenje pesmica i priča. Kroz naše časove povezujemo gradivo iz biologije, matematike, istorije i ostalih kako prirodnih, tako i društvenih nauka sa učenjem engleskog. I, nama se jako sviđa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *