Main menu

Učenje engleskog kroz projekte

o_f315771fce9d400b-020150224_143420

ELTISI već dugi niz godina organizuje kurseve engleskog za decu predškolskog i školskog uzrasta. Rad sa decom predškolskog uzrasta, prvog i drugog razreda zahteva poseban pristup koji, osim klasičnog načina učenja,  uključuje i rad na projektima.

Ovog polugodišta jedan od osnovnih ciljeva programa za prvake jeste savladavanje naziva životinja na engleskom. Međutim, kako proces ponavljanja i utvrđivanja gradiva ne bi bio monoton, odlučili smo da ga obogatimo raznim projektima.

Poznato je da deca najlakše usvajaju ne samo ono što vide i čuju, već i ono što urade. Tek tada dolazi do internalizacije znanja tj. njihovo znanje postaje tacitno. Upravo iz tog razloga smo proteklog meseca dosta vremena posvetili učenju putem CLIL metode. Želeli smo da znanje dece o životinjama na engleskom upotpunimo njihovim znanjem iz života, a pritom smo naučili nove reči vezane za domaće životinje. Tako su deca nakon izrade projekta mogla ne samo da kažu koja je koja životinja, već i koja životinja nam daje koji proizvod. Naravno, deci je ovo bilo posebno interesantno, jer su oni sami bojili životinje i pisali njihove nazive na engleskom. Dok smo radili, u pozadini se mogla čuti Old Macdonald pesmica uz koju su deca naučila i zvuke određenih životinja i u kojoj su beskrajno uživala. Kao što možete videti na videu, trudili smo se da celokupna komunikacija bude na engleskom i to posle nepunih pola godine učenje, što je zaista velik uspeh! Priču o životinjama smo iskoristili i da obnovimo znanje o bojama i delovima tela, a deca su bila posebno srećna kada se sledećeg časa njihov pano našao na zidu učionice.

Posle panoa na kom smo predstavili domaće životinje, odlučili smo se za izradu posebnih čestitki koje su oduševile prvake. Ovaj projekat smo radili na dva časa. Na prvom su deca bojila svoje žabe (pre toga smo utvrdili koja je životinja u pitanju na engleskom), njihove jezike i muve kojima se ove životinje hrane. Uveli smo nove reči koje do tada nismo znali. Zatim smo na sledeći čas donela tzv. pop-up čestitke, te smo kroz priču obnovili sve ono što smo naučili o žabama (koje je boje, čime se hrani, kako joj se zovu različiti delovi tela, šta sve ona može da uradi) i sve to na engleskom! Ova tema se savršeno uklopila sa pesmicom koju smo tog meseca obrađivali, jer je reč o žabama koje se nalaze svuda, a kroz pesmu su deca usvajala različite predloge. Sada smo iskoristili naše žabe za skrivanje po celoj učionici, a njihov zadatak je bio da stave svoje žabe na zadata mesta.

Oba projekta su upotpunila dečije znanje o životinjama, a ono što je posebno važno je da su deca sve to doživela kao igru, što je dovelo do povećanja njihovog samopouzdanja I motivacije za učenje jezika. Zato i u budućnosti planiramo da imamo što više ovakvih aktivnosti.

Nina Ilic, ELTISI teacher

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *