Main menu

Category Archives: Useful phrases

Pročitajte primere Useful phrases

Phases of the Moon (Mesečeve mene)

Pripremanje i uvod Kod učenja stranih jezika i kod upotrebe CLIL metodologije veoma je bitno da svaki projekat koji radimo bude u sklopu trenutnog gradiva i da učenici primete tu povezanost. Takođe je važno da ako se odlučimo za jednu određenu temu koju ćemo detaljnije obraditi i više vremena posvetiti tome, tu temu moramo prilagoditi…

Put your heart into something

When you put your heart into something you make a lot of effort to something. “He’s the kind of person who puts his heart into his job.” “She wanted her company to be a success and really put her heart into it.” Put your heart and soul into something is also used and has the…